Kort historik över Rökiö kvarnområde

Rökiö biblioteksförening r.f. hade ingen verksamhet efter att ungdomsföreningen gick samman med Vörå Uf i slutet av 1960-talet.

Verksamheten vid Rökiö kvarn upphörde i medlet av 1980-talet då den sista mjölnaren Harald Friman pensionerade sig. Vörå Elverk erbjöd Rökiö by att köpa Rökiö kvarn för 1 mk. Eftersom det krävs en juridisk person vid köp av fastigheter aktiverades Rökiö biblioteksförening r.f., som inte hade avregistrerats.

På föreningsmötet beslöts att föreningen köper kvarnen för köpesumman 1 mk. Kvarnen övertogs 29 maj 1990 och på köpet fick förening 10 000 mk för reparation av kvarntaket. Första sommaren ordnades 10 talkotillfällen. Kvarnen städades invändigt och kvarnbron grundförbättrades.

Eftersom byn saknade ett eget samlingshus, (ungdomsföreningens Bläckhorn revs i medlet av 1970-talet) beslöt man 1992 att renovera första våningen i Kvarnstugan, som hade fungerat som mjölnarbostäder och senare också för andra hyresgäster. Efter 3 års talkoarbete invigdes Kvarnstugan på Tjugondagknut 1995. Kvarnstugan har sedan dess varit en mycket uppskattad fest- och mötesplats för bybor, men även utomstående. Ett hundratal tillställningar hålls i regel varje år. Det kan vara bröllops- och födelsedagsfester, släktträffar, dopkalas, minnesstunder, årsmöten och kurser av olika slag.

Vill man hyra Kvarnstugan så kontaktar man vår värdinna.

1998 kontaktades föreningen av Paul Hägglund, som undrade om vi kunde ta emot hans fars Erik Hägglunds fotoateljé och fotoutrustning och upprätta ett fotomuseum i Kvarnstugan. Erik Hägglund var i Rökiö och verksam från 1910 – 1962.  Den 18 augusti 1998 skrevs gåvobrevet och renoveringen av andra våningen i Kvarnstugan inleddes.

Erik Hägglunds fotomuseum invigdes under Vörådagarna år 2000. Samma år startade utgivningen av Vööroaalnackon, som är en kulturhistorisk bildsamling från tider som varit. Fotografierna är hämtade ur glasnegativsamlingen, som består av ca 40 000 glasnegativ och är donerad till Svenska Litteratursällskapet. De finns på Österbottens Traditionsarkiv i Vasa.

Det har varit arbetsamma år, inte minst åren 2004 och 2016, då Vörå å svämmade över. 2004 stod vattnet 50 cm högt inne i Kvarnstugan och vi fick igen börja renovera.

2016 svämmade ån över igen, men vi hann valla in Kvarnstugan och förhindrade att vattnet nådde Kvarnstugan. Efteråt har vi förbättrat dräneringen och dagvattenavrinningen. Vi får hoppas att vi inte drabbas av fler svåra översvämningar

I januari 2020 firade vi således Kvarnstugans 25-års jubileum och Hägglunds fotomuseums 20-års jubileum.

Under åren har byggnaderna på kvarnområdet utökats med en ria och två bodar.

Rian (är från 1906) och har donerats av Bengt Achrén.

Bodarna har vi köpt. De har stått i Tuckor.

I kvarnen har vi inrättat ett hästmuseum med gamla hästredskap, som använts i jordbruket.

De många byggnaderna kräver underhåll och vi har fullt upp med att söka bidrag, så håller vi våra arbetsglada pensionärer med sommararbete.

År 2020 har vi anlagt en Petanqueplan.

Vill du veta mer om vår historia kan du köpa Boken om Rökiö här

 

Sammanställd av Josefine Rex